IRAN GPS MAP
  نقشه ایران


 

فارسی | English
loading

استان در حال دانلود نقشه تهران


در صورتی که این نقشه  نمایش داده نمی شود. مشکل از سایت نقشه جی پی اس ایران نمی باشد. بلکه سرویس دهنده اینترنتی شما دسترسی به نقشه های گوگل را که در این سایت به عنوان BackGround استفاده می شود،  محدود ساخته است.
لطفا با سرویس دهنده اینترنت خود تماس گرفته و رفع مشکل را جویا شوید.  مشاهده  نسخه بدون  گوگل

نقشه استان تهران و شهرها و روستاهای آن

ردیف نام شهر یا روستا درصد تکمیل نقشه پیش شماره
telcode
جمعیت
population
نقاط ثبت شده
1 تهران 95 21 8154051 9770
2 اسلامشهر 95 389102 176
3 ملارد 85 262366 290817 20
4 قدس 90 283517 35
5 گلستان 259480 14
6 شهريار 75 262322 249473 12
7 ورامين 1 291 218991 54
8 پاکدشت 70 2923 206490 108
9 قرچک 2 191588 171
10 نسيم شهر 95 157474 2
11 انديشه 90 96807 91
12 رباط کريم 80 78097 54
13 باغستان 71861 15
14 باقرشهر 90 59091 34
15 صالح آباد 56356 1
16 بومهن 95 221222 53451 116
17 مشکين دشت 53440 2
18 ماهدشت 51518 43
19 پيشوا 0 47253 8
20 صباشهر 0 47123 0
    صفحه بعد
Navigate to Page :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87